Programm  I  Partner  I  Presse  I  Kontakt  I  Offene Ateliers
Architekturtage  02 I 04 I english

Erstes Wiener Strohhaus, 1060 Wien
Arch.: allermacke
Foto: © Hertha Hurnaus

ARCHITEKTÚRA ZNÚTRA

Otvárajú sa priestory, ktoré inak ostávajú uzavreté. Architektonické ateliéry sa stávajú miestami komunikácie. „Architektúra znútra“ prináša bezplatne architektúru pre všetkých a pridáva k nej informácie z prvej ruky od projektantov a u žívateľov budov.

Vo Viedni tvoria ťažisko programu verejne neprístupné budovy z ostatných rokov. Ponúka sa široké spektrum stavieb od súkromn ých budov, cez kancelárie, ordinácie až po výrobné podniky. Každý, kto nav štívil Dni architektúry 2004, bude prekvapený koľko vynikajúcich nových diel odvtedy pribudlo.

Vo všetkých okrskoch všetky druhy architektúry
Nájdite si čas, obujte si dobré topánky a preskúmajte okolo 70 rozličných stavieb – vybrať si, bude určite ťažké! Ponúkame široké spektrum budov od strešných nadstavieb, cez rodinné domy až po administratívne komplexy, od secesie až po budovy vo výstavbe. V centre pozornosti stoja diela dokončené v priebehu ostatných piatich rokov, často od mladých, e šte neznámych architektov a architektiek. ˇČi už sa chcete dozvedieť niečo o tom, čo sa dá vidieť za rohom, alebo vás skôr priťahujú neznáme územia, v každom okrsku, od centra až po perifériu, objavíte príklady výnimočnej architektúry.

Prehliadky peši aj autobusom
Na viac ako 30 peších a autobusových prehliadkach sprevádzajú väčšinou sami architekti. Každá prehliadka pozostáva z návštevy dvoch budov a jedného ateliéru, v ktorom sa na záver dozviete, ako sa z myšlienok rodia projekty a z projektov budovy.

ROZLIČNÉ S DÔRAZOM NA BÝVANIE
Bratislava sa ako partnerské mesto Viedne podieľa na „Architektúre znútra” už po tretí raz. Susedské návštevy sú, tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj teraz vítané. V nedeľu obohatí program autobusová cesta z Viedne do Bratislavy.

V Bratislave tvoria ťažisko prehliadok najlepšie architektonické diela ostatných rokov, ktoré nie sú za normálnych okolností verejne prístupné. Popri atraktívnych dominantách mesta, pietnych miestach či športoviskách sa pozornosť sústredí najmä na problematiku bývania. Bytová výstavba totiž zaznamenala v ostatnom čase v Bratislave nebýval ý rast a v ýznamne poznačila tvár mesta. Medzi takmer 20 ponúkanými stavbami nájdete obytné komplexy, väščie i menšie bytové domy aj rodinné domy. Niektoré z nich sú už obývané, iné ešte len dokončujú. Všetky však reprezentujú najaktuálnej šie trendy v obytnej architektúre a najvyššiu kvalitu bývania. Diela predstavia sami architekti, ktorí tiež otvoria svoje ateliéry aby rozprávali o svojej práci a architektúre všeobecne.

V rámci „Architektúry znútra” sa v Bratislave otvoria aj dvere architektonických inštitúcií, Spolku architektov Slovenska a Komory slovenských architektov, kde podujatie vyvrcholí malou slávnosťou.

Netradičný pohľad na slovenskú architektúru neskorej moderny poskytne v ýstava fotografií rakúskej fotografky Herthy Hurnaus „Die Ostmoderne”, ktorú v rámci „Architektúry znútra” sprístupnia v Galérii Spolku architektov Slovenska.

Az W DNI ARCHITEKTÚRY CELKOM MEDZINÁRODNE!
V stredu 7. júna o 19 h otvoria vo Viedenskom centre architektúry výstavu „Wonderland – mladá architektúra z Európy”, ktorá sa po svojej púti Európou opäť vracia do Viedne. Pri príležitosti rakúskeho predsedníctva v Rade Európy zasadne vo Viedenskom centre architektúry Európske fórum pre architektonickú politiku. V predvečer Dní architektúry, 8. júna 2006 o 19 h, sa bude v priestoroch Viedenského centra architektúry oslavovať. Európska architektonická slávnosť nepochybne zaháji tretie vydanie Dní architektúry medzinárodne a na úrovni.

Pod heslom „Spoznajte architektúru! Vstup voľný” sprístupní Viedenské centrum architektúry 9. a 10. júna od 10 do 19 h všetkým záujemcom bezplatne obe svoje výstavy.Tvorba programu

Österreichische Gesellschaft für Architektur – ÖGFA
Liechtensteinstraße 46a, 1090 Wien
Architekturtage: T: +43 699 11949805 (út–pi 9.00–18.00),
architekturtage@oegfa.at
Všeobecne: T: +43 1 3197715
office@oegfa.at, www.oegfa.at

Az W – Architekturzentrum Wien
Museumsplatz 1 im MQ, 1070 Wien
office@azw.at, www.azw.at

SAS – Spolok Architektov Slovenska
Panská 15, 811 01 Bratislava
T: +421 2 54435177
sas@euroweb.sk, www.archinet.sk


Zmena programu vyhradená.
Podrobnosti k prezentovaným architektonickým dielam nájdete na www.nextroom.at.